jeden procent podatku

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!"
   
Ośrodek Hipoterapii 
 
 
Ośrodek Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 
 
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Razem" 
 
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej ON "Razem" – Informacje ogólne Projekt: "ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE - SZANSA NA PRACĘ"Dlaczego warto?Projekt "SAMODZIELNI NA RYNKU PRACY"Informacje dla osób niepełnosprawnychInformacje dla PracodawcówPracodawcy - partnerzyPrzydatne stronyGaleria zdjęć
     
 
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, na rzecz której można przekazać 1 procent podatku dochodowego.
 KRS 0000145797
Data rejestracji - 20.04.1995r
Bank PEKAO SA VI O/Warszawa
Nr konta:
62 1240 1082 1111 0000 0387 2509
NIP: 524 101 67 49
REGON: 01096223.
 
     


 

Projekt: "ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE - SZANSA NA PRACĘ"

"ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE - SZANSA NA PRACĘ"

Projekt zakłada prowadzenie na terenie Warszawy oraz okolicznych gmin programu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w oparciu o model zatrudnienia wspomaganego. W ramach programu oferowane są różnorodne instrumenty wsparcia o charakterze kompleksowym, trwałym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb poszczególnych BO. Model wsparcia ON w projekcie oparty jest na standardach EUSE (Europejskiej Unii ZW) i projekcie PFRON "Trener Pracy". Wsparciem w projekcie w ciągu 3 lat realizacji zostanie objętych 120 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Projekt współfinansowany jest przez PFRON, realizowany w okresie 04.2019 – 03.2022.

Wśród instrumentów wsparcia znajdują się:

- poradnictwo zawodowe i psychologiczne,

- warsztaty aktywizacji zawodowej

- warsztaty psychologiczne

- usługi trenera pracy w formie pracy indywidualnej

- 3-miesięczne staże zawodowe 

Najważniejszym narzędziem wsparcia jest usługa trenera pracy. Fundacja posiada zespół doświadczonych trenerów pracy, którzy pracują w projektach aktywizacji zaw. ON od lat. Zadaniem trenera jest przygotowaniu BO do wejścia na rynek pracy oraz pomoc BO w znalezieniu właściwego stanowiska pracy oraz podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia poprzez monitoring pracy. Trener służy też pomocą pracodawcy i przygotuje innych pracowników do współpracy z ON.

BO projektu korzystają z pomocy doradcy zaw., który osobom zatrudnionym wskazuje kierunki rozwoju zaw. i wspiera w wyborze najlepszej oferty pracy osoby, które wchodzą do projektu w ramach rekrutacji uzupełniającej. Doradca przeprowadza dla osób wymagających wsparcia grupowego 3-dniowe warsztaty aktywizacji zawodowej, udziela też wsparcia w formie konsultacji indywidualnych. W sytuacji spadku motywacji, niskiej samooceny i innych problemów psychologicznych – BO projektu mogą skorzystać ze wsparcia psychologa, w formie konsultacji ind. i wsparcia grupowego – warsztatów psychologicznych. Z warsztatów prowadzonych przez doradcę zaw. korzysta w każdym okresie projektu 20 BO, z warsztatów psychologicznych korzystają osoby wymagające takiego wsparcia w miarę ich potrzeb, śr. 40 osób rocznie. Warsztaty doradcy odbywają się 2 razy w roku, w I okresie projektu we wrześniu 2019 i styczniu 2020. Psycholodzy prowadzą warsztaty śr. co 2 miesiące, warsztaty trwają 5 godzin, w każdym uczestniczy śr. 10 BO.

Znaczącą grupę BO Fundacji stanowią osoby z zaburzeniami psychicznymi. Biorąc pod uwagę specyfikę grupy BO pisząc wniosek założyliśmy dość wysoki wskaźnik rezultatu projektu - podjęcie zatrudnienia przez min. 36% BO. Dotychczasowe doświadczenia Fundacji wskazują, że taki wskaźnik jest osiągalny i w większości projektów przekraczany. 

W I okresie realizacji projektu (04.2019 – 03.2020) do projektu przyjętych zostanie 64 BO, którym udzielone zostanie wsparcie ukierunkowane na podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia. Z grupy 64 osób ok.1/2 stanowią osoby, które podjęły zatrudnienie w ramach wcześniejszych projektów Fundacji realizowanych w modelu zatrudnienia wspomaganego i wymagają kontynuacji wsparcia aby utrzymać się w zatrudnieniu. Większość z tych osób utrzymało pracę korzystając z udzielanych w projekcie form wsparcia. Osoby przyjęte jako niepracujące intensywnie poszukują zatrudnienia, część z nich podjęła już pracę, część z różnych przyczyn odchodzi przed ukończeniem ścieżki zawodowej aktywizacji – IPD.

W projekcie założono wysoki wskaźnik zatrudnienia - min. 36% i 25% osób, które utrzymają zatrudnienie pow. 6 m-cy. Części osób, które nie znalazły zatrudnienia, bądź utraciły pracę przed rozpoczęciem II okresu (04.2018) zaproponowaliśmy udział w nowym projekcie aktywizacji zawodowej realizowanym w modelu ZW -  „Samodzielni na rynku pracy”.

4 BO skorzysta z oferowanych w ramach projektu 3-miesięcznych staży zawodowych, po zakończeniu których część osób zostanie zatrudniona przez pracodawców prowadzących staże.

W miarę potrzeb prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca oraz przygotowanie do zatrudnienia i zatrudnienie nowych BO, którzy wchodzą do projektu na miejsce osób rezygnujących z udziału w projekcie. 

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły, w miarę potrzeb wynikających z założeń projektowych. System rekrutacji jest wielo-stopniowy. Wstępną rozmowę z kandydatem przeprowadza trener pracy, następnie doradca zaw. i psycholog przeprowadzają wywiad, określają potrzeby BO w zakresie wsparcia i tworzą wspólnie z kandydatem IPD. W kolejnym etapie odbywa się rozmowa z trenerem pracy i osoba przystępuje do pracy z trenerem przygotowującej do podjęcia zatrudnienia.

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, mogą uzyskać dodatkowe informacje w biurze projektu:

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!”

tel. 22 674 11 48 lub 0 510 094 484

ul. Św. Wincentego 92   03-291 Warszawa

Adres e-mail: asystent@hejkoniku.org.pl     

 

Partnerzy

             
 
    
PITax.pl - rozliczenie PIT 2016

Fundacja jest członkiem Koalicji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością.
 
 
 
O Fundacji Strona główna Ogłoszenia Przekaż jeden procent Kontakt Formularz Mapa strony
projektowanie stron internetowych, pozycjonowanie, adwords, identyfikacja wizualna
Organizacja Pożytku Publicznego
Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Rembertów, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz