jeden procent podatku

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!"
   
Ośrodek Hipoterapii 
 
 
Ośrodek Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 
 
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Razem" 
 
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej ON "Razem" – Informacje ogólne Projekt: "Aktywni na rynku pracy - Trener Pracy narzędziem wyrównywania szans Osób z NiepełnosprawnProjekt "Samodzielni na rynku pracy"Dlaczego warto?Informacje dla osób niepełnosprawnychInformacje dla PracodawcówPracodawcy - partnerzyPrzydatne stronyGaleria zdjęć
     
 
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, na rzecz której można przekazać 1 procent podatku dochodowego.
 KRS 0000145797
Data rejestracji - 20.04.1995r
Bank PEKAO SA VI O/Warszawa
Nr konta:
62 1240 1082 1111 0000 0387 2509
NIP: 524 101 67 49
REGON: 01096223.
 
     


 

Projekt: "Aktywni na rynku pracy - Trener Pracy narzędziem wyrównywania szans Osób z Niepełnosprawn

„Aktywni na rynku pracy - TP narzędziem wyrównywania szans OzN" to projekt realizowany od 1.04.2017r. do 31.03.2019r. Projekt współfinansowany ze środków PFRON.

Projekt kierowany jest do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim (ze stopniem lekkim do 25% uczestników). Celem projektu jest pomoc uczestnikom projektu w znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Projekt zakłada prowadzenie na terenie Warszawy oraz okolicznych gmin programu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w oparciu o model zatrudnienia wspomaganego. W ramach programu oferowane będą różnorodne instrumenty wsparcia o charakterze kompleksowym, trwałym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb poszczególnych BO. Wśród instrumentów wsparcia znajdą się:

- poradnictwo zawodowe i psychologiczne,

- warsztaty aktywizacji zawodowej

- warsztaty psychologiczne oraz

- usługi trenera pracy w formie pracy indywidualnej oraz grupowej – warsztatów trenerskich.

- staże zawodowe - 3-miesięczne, płatne ze srodków projektu.

Wsparciem w projekcie zostanie objętych w ciągu 2 lat 100 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spośród których min. 25% stanowić będą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

W I okresie realizacji projektu przeprowadzona zostanie rekrutacja BO projektu, którym udzielone zostanie wsparcie ukierunkowane na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. Z grupy 100 osób przyjętych do projektu ok.1/3 stanowić będą osoby, które podjęły zatrudnienie w ramach realizowanych w modelu zatrudnienia wspomaganego projektów Fundacji i które wymagają kontynuacji wsparcia aby utrzymać się w zatrudnieniu.

W II okresie realizacji wsparcie ukierunkowane będzie na utrzymanie zatrudnienia przez osoby pracujące dzięki działaniom projektowym. Jeśli będzie taka potrzeba na miejsce osób rezygnujących z udziału w projekcie przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca oraz przygotowanie do zatrudnienia i zatrudnienie nowych BO, którzy wejdą do projektu.

Najważniejszym narzędziem wsparcia jest usługa trenera pracy. Fundacja posiada zespół doświadczonych trenerów pracy, którzy pracują w projektach aktywizacji zaw. ON od lat. Zadaniem trenera będzie pomoc BO w utrzymaniu zatrudnienia poprzez monitoring ich pracy. Trener służyć też będzie pomocą pracodawcy i przygotuje innych pracowników do współpracy z ON.

BO projektu korzystać będą z pomocy doradcy zaw., który osobom zatrudnionym wskaże kierunki rozwoju zaw. i wesprze w wyborze najlepszej oferty pracy osoby, które wejdą do projektu w ramach rekrutacji uzupełniającej. Doradca przeprowadzi dla osób wymagających wsparcia grupowego warsztaty aktywizacji zawodowej, udzielać też będzie wsparcia w formie konsultacji ind. W sytuacji spadku motywacji, niskiej samooceny i innych problemów psychologicznych – BO projektu będą mogli skorzystać ze wsparcia psychologa, w formie konsultacji ind. i wsparcia grupowego.

Znaczącą grupę BO Fundacji stanowią osoby z zaburzeniami psychicznymi. Biorąc pod uwagę specyfikę grupy BO zakładamy dość wysoki wskaźnik rezultatu projektu - podjęcie zatrudnienia przez min. 36% BO. Doświadczenia Fundacji wskazują, że taki wskaźnik jest osiągalny. Model wsparcia ON w projekcie oparty zostanie na standardach EUSE (Europejskiej Unii ZW) i projekcie PFRON "Trener Pracy".

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, mogą uzyskać dodatkowe informacje w biurze projektu:

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!”

tel. 22 674 11 48 lub 0 510 094 484

ul. Św. Wincentego 92   03-291 Warszawa

Adres e-mail: asystent@hejkoniku.org.pl     

Partnerzy

             
 
    
PITax.pl - rozliczenie PIT 2016

Fundacja jest członkiem Koalicji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością.
 
 
 
O Fundacji Strona główna Ogłoszenia Przekaż jeden procent Kontakt Formularz Mapa strony
projektowanie stron internetowych, pozycjonowanie, adwords, identyfikacja wizualna
Organizacja Pożytku Publicznego
Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Rembertów, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz