jeden procent podatku

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!"
   
Ośrodek Hipoterapii 
 
 
Ośrodek Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 
 
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Razem" 
 
 
     
 
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, na rzecz której można przekazać 1 procent podatku dochodowego.
 KRS 0000145797
Data rejestracji - 20.04.1995r
Bank PEKAO SA VI O/Warszawa
Nr konta:
62 1240 1082 1111 0000 0387 2509
NIP: 524 101 67 49
REGON: 01096223.
 
     
AUDYT - ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!” z siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 92, KRS 0000145797 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie audytu wraz z wykonaniem raportu trzech projektów. Pełna treść zapytania ofertowego, formularz ofertowy, formularz oświadczenia oraz wytyczne dotyczące audytu znajdują się ponizej:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Wytyczne dotyczące audytu

4. Oświadczenie audytora

Zapytanie ofertowe

 

       Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!” z siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 92, KRS 0000145797 przesyła zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wraz z wykonaniem raportu trzech projektów:

 

1) „KONNO KU SAMODZIELNOŚCI” – projekt realizowany w ramach zadań zlecanych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (konkurs 2/2016 KURS NA SAMODZIELNOŚĆ),  na podstawie umowy nr ZZB/000416/BF/D z dnia 11.04.2017 r.

 

Planowany koszt całkowity projektu: 278 510,00

Kwota dofinansowania ze środków PFRON: 260 960,00

Czas trwania projektu: 12 m-cy.

Okres realizacji projektu:  01.04.2017 r. – 31.03.2018 r.

Okres realizacji objęty audytem: od 01.04.2017 r. do dnia rozpoczęcia audytu.

Liczba dokumentów finansowych: ok. 40 miesięcznie

Termin przeprowadzenia audytu:  28.02.2018 r. – 30.03.2018 r.

Miejsce realizacji audytu:  siedziba Fundacji, Warszawa, ul. Św. Wincentego 92

Termin oddania raportu z audytu:  do 12.04.2018 r.

 

2) „USŁUGA ASYSTENTA ON NARZĘDZIEM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ ON”  - projekt realizowany w ramach zadań zlecanych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (konkurs 2/2016 KURS NA SAMODZIELNOŚĆ),  na podstawie umowy nr ZZB/000424/BF/D  z dnia 11.04.2017 r.

 

Planowany koszt całkowity projektu: 460 632,70

Kwota dofinansowania ze środków PFRON: 437 292,70

Czas trwania projektu: 12 m-cy.

Okres realizacji projektu:  01.04.2017 r. -  31.03.2018 r.

Okres realizacji objęty audytem: od 1.04.2017 r. do dnia rozpoczęcia audytu.

Liczba dokumentów finansowych: ok. 55 miesięcznie

Termin przeprowadzenia audytu:  28.02.2018 r. - 31.03.2018 r.

Miejsce realizacji audytu:  Siedziba Fundacji Warszawa, ul. Św. Wincentego 92

Termin oddania raportu z audytu:  do 12.04.2017 r.

 

3) „AKTYWNI NA RYNKU PRACY – Trener Pracy narzędziem wyrównywania szans osób niepełnosprawnych” - projekt realizowany w ramach zadań zlecanych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (konkurs 1/2016 GOTOWI DO PRACY),  na podstawie umowy nr ZZO/000513/07/D z dnia 27 grudnia 2016 r.

 

 Planowany koszt całkowity projektu: 862 379,40

Kwota dofinansowania ze środków PFRON: 773 113,16zł

Czas trwania projektu: 12 m-cy.

Okres realizacji projektu:  01.04.2017 r. -  31.03.2018 r.

Okres realizacji objęty audytem: od 1.04.2017 r. do dnia rozpoczęcia audytu.

Liczba dokumentów finansowych: ok. 45 miesięcznie

Termin przeprowadzenia audytu:  28.02.2018 r. - 31.03.2018 r.

Miejsce realizacji audytu:  Siedziba Fundacji Warszawa, ul. Św. Wincentego 92Termin oddania raportu z audytu:  do 12.04.2017 r.

 

Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji zadania są kwalifikowalne, a zadanie jest realizowane zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.

Warunki realizacji audytu:

1.     Audyt musi być przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego, realizowany na oryginałach dokumentów.

2.     Ewentualne kopie dokumentów Wykonujący audyt wykona samodzielnie w siedzibie Zamawiającego.

Oferty cenowe (osobno dla każdego z trzech projektów) przygotowane wg załączonego formularza wraz z wymaganymi załącznikami proszę przesłać do dnia: 31.10.2017 r. wyłącznie w formie wydrukowanej pocztą tradycyjną/kurierem na adres :

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!”

ul. Św. Wincentego 92

03-291 Warszawa

z dopiskiem: oferta audytu 2018

Decyduje data wpływu. Oferty nadesłane w wersji elektronicznej nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane Załączniki do oferty dokumentujące uprawnienia i doświadczenie Oferenta oraz osób przeprowadzających audyt należy przygotować zgodnie z rozdz. VII ust 3-11 Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (wytyczne w załączeniu).

 

 Informacje dodatkowe:


Prawo wyboru oferenta przysługuje Zamawiającemu. Zapytanie ofertowe może być unieważnione bez podania przyczyn. O wyniku konkursu ofert zostanie poinformowany wyłącznie wybrany podmiot do dnia 13.11.2017 r. Przy wyborze oferty pod uwagę brane będą następujące wytyczne:
 

  1. Cena
  2. Doświadczenie oferenta, zwłaszcza w zakresie prowadzenia audytu w organizacjach pozarządowych projektów realizowanych na podstawie umów zawartych z PFRON. 

Załączniki do zapytania ofertowego:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Wzór oświadczenia audytora.
  3. Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Partnerzy

             
 
    
PITax.pl - rozliczenie PIT 2016

Fundacja jest członkiem Koalicji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością.
 
 
 
O Fundacji Strona główna Ogłoszenia Przekaż jeden procent Kontakt Formularz Mapa strony
projektowanie stron internetowych, pozycjonowanie, adwords, identyfikacja wizualna
Organizacja Pożytku Publicznego
Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Rembertów, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz