jeden procent podatku

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!"
   
Ośrodek Hipoterapii 
 
 
Ośrodek Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 
 
 
Ośrodek AON - InfoANKIETY ZGŁOSZENIOWEBROSZURA "Usługi AON w systemie wsparcia ON"PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA ZAWODU ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ PROFIL EDUKACYJNY ASYSTENTÓW ONASYSTENT WSPIERAJĄCY ASYSTENT OSOBISTYKATEGORIE ASYSTENTÓW ON Historia Ośrodka Asystenta Osób NiepełnosprawnychPRZYDATNE STRONYSponsorzyRealizowany projekty
Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Razem" 
 
 
     
 
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, na rzecz której można przekazać 1 procent podatku dochodowego.
 KRS 0000145797
Data rejestracji - 20.04.1995r
Bank PEKAO SA VI O/Warszawa
Nr konta:
62 1240 1082 1111 0000 0387 2509
NIP: 524 101 67 49
REGON: 01096223.
 
     
KATEGORIE ASYSTENTÓW ON

Rezultat  „Asystent osoby niepełnosprawnej” (AON) został opracowany przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju: "Winda do pracy" (A0598) oraz "Niepełnosprawni – samodzielność, rodzina, rehabilitacja, edukacja, praca – system zintegrowany" (A0458), w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Głównym celem partnerstw jest stworzenie systemu ułatwiającego wchodzenie na otwarty rynek pracy osobom niepełnosprawnym (ON). Wśród działań aktywizujących i wyrównujących szanse ON (grupy wsparcia, szkolenia, warsztaty, itp.) przewidziano opracowanie i wdrożenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Osoby z niepełnosprawnością ruchową potrzebują w życiu codziennym pomocy osoby drugiej, najczęściej jest to najbliższy członek rodziny. Sytuacja ta tworzy obiektywną barierę w podejmowaniu aktywności społecznej, a co za tym idzie zawodowej, nie tylko przez osoby niepełnosprawne, ale i ich opiekunów. Jedynie usługi asystenta ON mogą ograniczyć w sposób znaczący tę barierę. Usługa umożliwia beneficjentom niezależne funkcjonowanie w życiu społeczno-zawodowym (bez konieczności angażowania członków rodziny).

Realizatorem usługi AON w ramach Partnerstwa „Winda do Pracy” jest szczecińska Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, zaś w ramach PRR „Niepełnosprawni - samodzielność, rodzina, rehabilitacja, edukacja, praca – system zintegrowany” część projektu dot. usługi AON koordynuje warszawska Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku”. Obie organizacje mają kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu usług asystenckich dla ON, obie są pionierami tego obszaru wsparcia osobowego ON. Wraz z kilkoma innymi organizacjami (lubelska Fundacja Fuga Mundi, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) jako pierwsze wprowadzały tę usługę na Polsce.

Doświadczenia obu organizacji dość się różnią, z uwagi na znacząco inny profil odbiorców usług. Podopieczni Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni to osoby niesprawne ruchowo, którym ciężka choroba uniemożliwia wykorzystanie ich życiowego potencjału, jednak przy wsparciu asystentów większość z nich jest w stanie funkcjonować w życiu społecznym, a nawet pracować. Wśród osób korzystających ze wsparcia asystentów Fundacji „Hej, Koniku” jest wiele osób z niepełnosprawnością intelektualną. Natomiast Beneficjantami Projektu realizowanego w ramach PRR EQUAL, w którym Fundacja odpowiedzialna jest za usługę asystenta ON, są co prawda osoby niepełnosprawne z zachowaną normą intelektualną, ale od lat żyjące w stanie izolacji społecznej, nie aktywne, nie pracujące, nie uczące się i wewnętrznie wycofane. Dlatego tak ważną rolę w projekcie odgrywa wsparcie psychologiczne, jako pierwszy i niezbędny etap ich aktywizacji.

Z doświadczeń obu Partnerstw na podstawie realizacji dwóch projektów skierowanych na aktywizację grup ON wynika jeden wspólny i jednoznacznie brzmiący wniosek – wszyscy beneficjanci projektów korzystający z usług AON nie braliby w nich udziału gdyby nie otrzymali wsparcia i pomocy asystentów.

W toku realizacji Projektów obie organizacje wypracowały następujące wnioski praktyczne:

  1. Usługa AON, która umożliwia ON aktywne życie, ułatwia rehabilitację społeczną i zawodową, usprawnia i usamodzielnia, jest niezwykle potrzebna, powinna być dostępna dla wszystkich potrzebujących ON i bezpłatna, lub b. tania.
  2. Doświadczenia projektów wskazują, że różne są potrzeby w zakresie charakteru asysty w zależności od specyfiki danej niepełnosprawności. Dlatego uważamy, że istnieje potrzeba stworzenia dwóch kategorii asystentów ON:
  • asystent osobisty
  • asystent wspierający
Partnerzy

             
 
    
PITax.pl - rozliczenie PIT 2016

Fundacja jest członkiem Koalicji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością.
 
 
 
O Fundacji Strona główna Ogłoszenia Przekaż jeden procent Kontakt Formularz Mapa strony
projektowanie stron internetowych, pozycjonowanie, adwords, identyfikacja wizualna
Organizacja Pożytku Publicznego
Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Rembertów, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz