jeden procent podatku

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!"
   
Ośrodek Hipoterapii 
 
 
Ośrodek Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 
 
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Razem" 
 
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej ON "Razem" – Informacje ogólne Konkurs "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" realizacja zadania 2 Projekt: "Aktywni na rynku pracy - Trener Pracy narzędziem wyrównywania szans Osób z NiepełnosprawnDlaczego warto?Informacje dla osób niepełnosprawnychProjekt "Samodzielni na rynku pracy"Informacje dla PracodawcówPracodawcy - partnerzyPrzydatne stronyGaleria zdjęć
     
 
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, na rzecz której można przekazać 1 procent podatku dochodowego.
 KRS 0000145797
Data rejestracji - 20.04.1995r
Bank PEKAO SA VI O/Warszawa
Nr konta:
62 1240 1082 1111 0000 0387 2509
NIP: 524 101 67 49
REGON: 01096223.
 
     


 

Konkurs "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" realizacja zadania 2

„Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w formie wsparcia realizacji zadania 2: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby”  to zadania realizowane w okresie od 1.08.2018r. do 30.11.2018r. dofinansowane ze środków będących w dyspozycji Województwa Mazowieckiego (pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Głównym celem zadania jest nabycie bądź rozwinięcie kompetencji społeczno–zawodowych osób z niepełnosprawnością, niezbędnych do podjęcia i utrzymania zatrudnienia, a także zatrudnienie w trakcie trwania zadania minimum 6 BO (zakłada się zatrudnienie większej części uczestników zadania po jego zakończeniu).

Realizacja zadania 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.[1] odbywać się będzie poprzez:

  • organizowanie i prowadzenie warsztatów dla osób niepełnosprawnych, aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby,
  • organizowanie i prowadzenie spotkań indywidualnych z każdym uczestnikiem zadania którego celem będzie pomoc w uzyskaniu zatrudnienia przez poszczególne osoby w okresie trwania zadania jak i po zakończeniu.

Zadanie kierowane jest do - 21 mieszkańców woj. mazowieckiego będącymi osobami niepełnosprawnymi z wielorakimi rodzajami niepełnosprawności (głównie osoby z zaburzeniami psychicznymi i intelektualnymi którzy są osobami niepełnosprawnymi. Ponadto uczestnikami zadania mogą być  jedynie osoby które w chwili przyjęcia do zadania nie korzystają z projektów o zbieżnym celu i finansowaniu ze środków PFRON.  Zakładamy udział BO z Warszawy oraz z części powiatów podwarszawskich, gdzie będą prowadzone działania zadaniowe - m.in. wsparcie w zatrudnieniu.

Do realizacji głównego celu wykorzystane zostaną trzy  formy wsparcia:

  • Grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej - oparte na grupowym treningu umiejętności i kompetencji pracowniczych przygotowujących do podjęcia i utrzymania zatrudnienia.  Warsztaty prowadzone równocześnie przez doradcę zawodowego oraz psychologa, forma prowadzenia warsztatów przez dwie osoby  ma za zadanie przyczynić się do uzyskania kompleksowej wiedzy na temat wszystkich poruszanych zagadnień oraz przyczynić się do uzyskania zatrudnienia przez jego uczestników.
  • Grupowe spotkanie z pracodawcą – spotkanie oparte będzie na praktycznym poznaniu procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na różne stanowiska oraz nabyciu przez BO praktycznych umiejętności kontaktu z pracodawcą (spotkania te prowadzone będą w zależności od możliwości pracodawcy  w siedzibie firmy pracodawcy bądź w siedzibie Fundacji).
  • Spotkania indywidualne z trenerem pracy – oparte będą dalszym rozwinięciu kompetencji społeczno-zawodowych BO, a także na indywidualnym wsparciu w zależności od potrzeb, m. in. w poszukiwaniu zatrudnienia, w procesie rekrutacyjnym, stworzeniu dokumentów aplikacyjnych.

Zapraszamy wszystkie osoby z niepełnosprawnością, w wieku produkcyjnym, poszukujące pracy do współpracy.

Kontakt telefoniczny: 22 674 11 48

mailowy: fundacja@hejkoniku.org.pl

 

              [1] Załącznik nr 1 do uchwały nr 589/332/18 ZWM z dnia 17.04.2018r.

 

Partnerzy

             
 
    
PITax.pl - rozliczenie PIT 2016

Fundacja jest członkiem Koalicji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością.
 
 
 
O Fundacji Strona główna Ogłoszenia Przekaż jeden procent Kontakt Formularz Mapa strony
projektowanie stron internetowych, pozycjonowanie, adwords, identyfikacja wizualna
Organizacja Pożytku Publicznego
Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Rembertów, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz