jeden procent podatku

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!"
   
O Fundacji 
 
 
StatutSprawozdania roczne z działalnościZrealizowane programyPROJEKT: „Wędrujący Dom Kultury Osób z Niepełnosprawnościami”Video o fundacjiPartnerzyPozostałe projekty Fundacji
Ośrodek Hipoterapii 
 
 
Ośrodek Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 
 
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Razem" 
 
 
     
 
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, na rzecz której można przekazać 1 procent podatku dochodowego.
 KRS 0000145797
Data rejestracji - 20.04.1995r
Bank PEKAO SA VI O/Warszawa
Nr konta:
62 1240 1082 1111 0000 0387 2509
NIP: 524 101 67 49
REGON: 01096223.
 
     
O Fundacji

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!" powstała wiosną 1995 roku z inicjatywy grupy ludzi zafascynowanych możliwościami i efektami hipoterapii. Obecnie działalność Fundacji skupia się na 3 obszarach wsparcia osób z niepełnosprawnościami: rehabilitacji leczniczej (Ośrodek Hipoterapii), rehabilitacji społecznej  (Ośrodek Asystenta ON) oraz rehabilitacji zawodowej (Centrum Aktywizacji Zawodowej ON „Razem”).Ośrodek Hipoterapii

Dotychczas z usług Ośrodka Hipoterapii Fundacji skorzystało ponad 1000 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności z Warszawy i okolic. Z regularnej hipoterapii korzysta ok. 130 osób tygodniowo.

 Hipoterapia usprawnia fizycznie, aktywizuje psychospołecznie oraz pomaga pokonywać ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Specjalnie przygotowane konie, profesjonalna kadra, kryta hala i sala do rehabilitacji dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością zapewniają wysoki poziom usług. Potwierdz go również utrzymywany od 2000 roku Certyfikat Ośrodka Patronackiego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego

 
Ośrodek Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Powstał w 2004 r, kiedy obok hipoterapii rozpoczęliśmy realizację projektu z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, poprzez zapewnienie wsparcia profesjonalnie przygotowanych asystentów i pomocy psychologicznej.

 Zadaniem asystenta jest pomoc w codziennych czynnościach, tak, aby osoba z niepełnosprawnością z czasem mogła się usamodzielnić i w większym stopniu zintegrować z otoczeniem.

 Fundacja była jedną z pierwszych warszawskich placówek, które wprowadziły usługę asystenta osoby niepełnosprawnej, jako pierwsza w kraju realizowała program usług asystenckich we współpracy z urzędem pracy, przygotowując do roli asystentów osoby bezrobotne.

Obecnie realizowane projekty:

 • Projekt "Usługi asystenta osoby z niepełnosprawnościami - wsparcie, nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych dosamodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych", Umowa zawarta z Miastem Stołecznym Warszawa nr PS/B/VI/3/565/2015-2018; okres realizacji projektu - 1/12/2015-30/10/2018.
 • W roku 2017 Ośrodek AON realizuje również programy:

  1. „Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej – wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”. Program był współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa na podstawie trzyletniej umowy nr PS/B/VI/3/3/565/2015-18 zawartej w dn. 18/12/2015.

  2. „Usługa Asystenta ON narzędziem rehabilitacji społecznej ON.”

  Program finansowany ze środków PFRON, realizowany na podstawie umowy ZZB/000424/BF/D od 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2019 roku.

  Opis projektu „Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej – wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”.

  Celem projektu jest rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych (ON), poprzez zapewnienie tym osobom możliwości skorzystania z usług profesjonalnie przygotowanych do wykonywania zadań Asystentów. Funkcje te wykonują absolwenci i studenci szkół wyższych - kierunków pedagogicznych i psychologii lub osoby posiadające doświadczenie w pracy z Osobami Niepełnosprawnymi.

  Asystenci podejmują ustalone zadania towarzysząc ON w wykonywaniu przez nią aktywności wcześniej ustalonych trójstronnym kontraktem (beneficjent, asystent, przedstawiciel Fundacji). Asystenci i beneficjenci znajdowali się pod opieką psychologa zatrudnionego przy projekcie. Psycholog prowadził indywidualne konsultacje. Przebieg programu koordynował i nadzorował pracownik Fundacji odpowiedzialny za program .

  Osoby korzystające z usług asystentów są to osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności – m.in. ruchowymi, intelektualnymi i psychicznymi (m.in. z autyzmem, m.p.dz., zespołem Downa, zespołem Aspergera, syndromem Charge), z dysfunkcją narządu wzroku lub słuchu, w większości w stopniu znacznym. Usługa asystencka poprawia jakość życia samych niepełnosprawnych jak i ich rodzin, przyczynia się do zwiększenia ich życiowej aktywności i pełniejszej inkluzji społecznej tej grupy.

  Opis projektu „Usługa Asystenta ON narzędziem rehabilitacji społecznej ON”

  Celem projektu jest rehabilitacja społeczna, zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie udzielane przez asystenta ON. Asystent pracując indywidualnie z BO pomoże mu nabyć/rozwinąć umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, komunikowania się z

 Wcześniej realizowane projekty:

W roku 2016 Ośrodek AON realizował 2 programy

1. „Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej – wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”. Program był współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa na podstawie trzyletniej umowy nr PS/B/VI/3/3/565/2015-18 zawartej w dn. 18/12/2015. W okresie I- XII 2016 roku z dofinansowania skorzystało 26 beneficjentów, zrealizowano 6334 godzin pracy asystenta ON.

2. „Usługa Asystenta ON narzędziem rehabilitacji społecznej ON” -program współfinansowany przez PFRON na podstawie umowy nr ZZB/000355/BF/D. w okresie od 1.04.2015 do 31.03.2017. Partnerem Fundacji w projekcie jest Stowarzyszenie Rodzin Działających na rzecz Zdrowia Psychicznego 'Dla Rodziny' z Łodzi, a działania Fundacji obejmują poza mazowieckim również województwo pomorskie.

Opis projektu „Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej – wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”.

Celem projektu jest rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych (ON), poprzez zapewnienie tym osobom możliwości skorzystania z usług profesjonalnie przygotowanych do wykonywania zadań Asystentów. Funkcje te wykonują absolwenci i studenci szkół wyższych - kierunków pedagogicznych i psychologii lub osoby posiadające doświadczenie w pracy z Osobami Niepełnosprawnymi.

Asystenci podejmują ustalone zadania towarzysząc ON w wykonywaniu przez nią aktywności wcześniej ustalonych trójstronnym kontraktem (beneficjent, asystent, przedstawiciel Fundacji). Asystenci i beneficjenci znajdowali się pod opieką psychologa zatrudnionego przy projekcie. Psycholog prowadził indywidualne konsultacje. Przebieg programu koordynował i nadzorował pracownik Fundacji odpowiedzialny za program .

Osoby korzystające z usług asystentów są to osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności – m.in. ruchowymi, intelektualnymi i psychicznymi (m.in. z autyzmem, m.p.dz., zespołem Downa, zespołem Aspergera, syndromem Charge), z dysfunkcją narządu wzroku lub słuchu, w większości w stopniu znacznym. Usługa asystencka poprawia jakość życia samych niepełnosprawnych jak i ich rodzin, przyczynia się do zwiększenia ich życiowej aktywności i pełniejszej inkluzji społecznej tej grupy.

Zgodnie z opinią rodzin ON najbardziej pozytywny wpływ na beneficjentów z faktu posiadania Asystenta upatrują w poprawie relacji społecznych, wzroście poczucia bezpieczeństwa oraz w rozwoju zainteresowań.
 

„Usługa Asystenta ON narzędziem rehabilitacji społecznej ON”

Działania projektu są kontynuacją wcześniejszych programów Fundacji. Od 1.04.2015 r. i przez cały rok 2016 działania prowadzone są na terenie województwa mazowieckiego i pomorskiego, a w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Dla Rodziny" również w województwie łódzkim. W trzech w/w województwach prowadzone są działania jednolite zgodne z wypracowanym przez Fundację modelem w zakresie aktywnej integracji prowadzące do aktywizacji (rehabilitacji) społecznej osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

Działania projektowe kierujemy do dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

W 2016 roku realizując projekt obsługiwaliśmy 90 osób z niepełnosprawnością w tym

 

 

 

- 51 dzieci z orzeczenie o niepełnosprawności

- 39 osób dorosłych z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (w tym 30 osób – znaczny, 9 osób – umiarkowany)

 

Kluczową kwestią jest dla nas budowanie dobrych, stabilnych i rokujących na dłuższy okres czasu relacji asystent – beneficjent. Bardziej niż na ilość stawiamy tu na jakość, ze względu na dobro i komfort psychiczny beneficjentów oraz ich rodzin, a także na długofalową poprawę jakości ich życia dzięki wsparciu AON.

 

 

 

 

Nasi asystenci pracowali indywidualnie z ON w miejscu zamieszkania i lokalnej społeczności oraz w przedszkolach i szkołach, jako asystenci „cienie” wspierając koncentrację ON podczas zajęć oraz dbając o aktywną integrację z rówieśnikami podczas przerw, a także w domu, popołudniami wspólnie spędzając czas, odrabiając lekcje, wspomagając rehabilitację poprzez prowadzenie ćwiczeń zalecanych przez specjalistów (logopedów, psychoterapeutów, fizjoterapeutów), zachęcając do uczestnictwa w imprezach kulturalnych. Praca asystentów z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi polegała natomiast głównie na wsparciu w dojazdach na rehabilitację, do urzędów, szkół, pomoc w poruszaniu się po mieście. Te działania miały na celu wsparcie w aktywizacji społecznej, ale też zawodowej beneficjentów, większą aktywność w życiu kulturalnym, wzrost motywacji i poczucia własnej wartości.

 Beneficjenci projektu lub rodzice (w przypadku dzieci) mieli możliwość korzystania, oprócz wsparcia asystenta, z indywidualnych konsultacji psychologicznych podczas osobistych spotkań w Fundacji. Większość rodziców lub opiekunów skorzystało z takiej możliwości. Psycholog przeprowadził 720 godzin konsultacji z BO lub w sprawie BO. Kilkoro rodziców, którzy pracują i nie mogli przyjechać do Fundacji w godzinach jej pracy, wybrali formę telefoniczną kontaktu z psychologiem .

 

 

 • Projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im korzystania z usług bezrobotnych przysposobionych do zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej”, Umowa zawarta z Miastem Stołecznym Warszawa nr 128/2004; okres realizacji projektu – 09/03/2004 – 31/12/2004; kwota dofinansowania 21 000 zł. Programem objęto 30 osób bezrobotnych oraz 100 osób niepełnosprawnych.
 
 • Projekt „Integracja społeczna bezrobotnych poprzez przysposobienie do zawodu asystent osoby niepełnosprawnej”. Umowa zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości nr PL2002/00-580.06.01.04-02-02; okres realizacji zadania – 01/04/2004 – 30/07/2005; kwota dofinansowania – 100 000 euro. W wyniku projektu przeszkolono 83 osoby bezrobotne, 52 osoby bezrobotne rozpoczęły staże zawodowe a 13 w wyniku realizacji projektu uzyskało stałe zatrudnienie. Usługą asystencką objęto 80 osób niepełnosprawnych.
 
 • „Aktywizacja społeczna iż zawodowa niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im korzystania z usług bezrobotnych przysposobionych do zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej” - Umowa z Miastem Stołecznym Warszawa, okres realizacji projektu – 03/2004 – 12/2004.
 
 • Projekt „Przysposobienie bezrobotnych do zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej.”, Umowa z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy nr PS/006/B/73/2005; okres realizacji projektu 24/02/2005 – 31/12/2005; kwota dofinansowania 55 350 zł. Przeszkolono i przygotowano do pracy w charakterze Asystenta 44 osoby.
 
 • Projekt „Organizowanie szkoleń i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania z nimi opieki i udzielania pomocy w procesie rehabilitacji – usługi asystenta osoby niepełnosprawnej”. Umowa nr 34/96/PART/2005; okres realizacji zadania 01/07/2005 – 31/12/2005; kwota dofinansowania 50 000 zł. W ramach projektu 30 Asystentów obsługiwało 50 ON.
 
 • Projekt „ Społeczna aktywizacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie profesjonalnych usług Asystenta Osobistego.”, Umowa nr 116 zawarta z Ministerstwem Polityki Społecznej w dniu 26/08/2005. Okres realizacji zadania 01/08/2005 – 31/12/2005. Kwota dofinansowania 130 800 zł. W ramach projektu16 Asystentów obsługiwało 30 ON.
 
 • „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych - usługi asystenta osoby niepełnosprawnej" – PFRON - Program PARTNER. Kwota dofinansowania 180 000 zł - 01/2006-12/2006 oraz 214 720 zł - 01/2007-12/2007. W ramach projektów 46 Asystentów obsługiwało 80 ON.
 
 • Projekt „Niepełnosprawni – samodzielność, rodzina, rehabilitacja, EDUKACJA, PRACA – system zintegrowany” realizowany przez PRR w ramach IW EQUAL; okres realizacji 01/2006 – 03/2008; Fundacja była Partnerem w realizowanym przez PRR w ramach IW EQUAL Projekcie „Niepełnosprawni – samodzielność, rodzina, rehabilitacja, EDUKACJA, PRACA – system zintegrowany”. Fundacja odpowiadała w Partnerstwie za część projektu dotyczącą aktywizacji ON izolowanych społecznie. Asystent ON jest jednym z rezultatów projektu. Za jego upowszechnianie i mainstreaming odpowiada w PRR Fundacja. Fundacja zapewniała też beneficjantom projektu wsparcie psychologiczne - prowadziła grupy wsparcia dla beneficjantów i ich rodzin. Praca asystentów podlegała superwizji przez psychologów Fundacji. W ramach projektu z usług 8 asystentów korzystało ok. 25 ON. Kwota dofinansowania - 327 550 zł.
 
 • „Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej – wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”. PFRON Partner III – umowa numer 7PA/000012/07/D zaw. w dniu 21 kwietnia 2008. Okres realizacji 01.01.2008-31.12.2008. Kwota dofinansowania 200 000,00.Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Razem”

Działa przy Fundacji od 2008r, realizuje współfinansowany przez PFRON program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem usługi trenera pracy, tzw. model zatrudnienia wspieranego. Jest to model sprawdzony w wielu krajach Unii Europejskiej, jest bardzo skuteczną metodą pozwalającą na zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

 

Centrum rocznie obsługuje ponad 40 osób poszukujących pracy z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Beneficjenci otrzymują wsparcie psychologiczne, usługi doradcy zawodowego i trenera pracy. Trener pracy pomaga znaleźć właściwą ofertę pracy, nawiązać kontakt z pracodawcą, podjąć i utrzymać zatrudnienie.

Senioralna Akademia Zdrowia

Projekt jest realizowany przez Fundację Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!” a jest  współfinasowany z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2014-2020. Skierowany jest do 60 seniorów (powyżej 60r.ż.) mieszkających na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. Celem głównym projektu jest popularyzacja zdrowego i aktywnego  stylu życia wśród seniorów.  W ramach projektu odbywają się : zajęcia edukacyjne, spotkania warsztatowo – hospitacyjne, spotkania sportowo – rekreacyjne , wakacyjny wyjazd studyjny, I Senioralny Kongres Edukacji Zdrowotnej. Projekt trwa od 1.03.2017 do 31.12.2017.

 

 

Partnerzy

             
 
    
PITax.pl - rozliczenie PIT 2016

Fundacja jest członkiem Koalicji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością.
 
 
 
O Fundacji Strona główna Ogłoszenia Przekaż jeden procent Kontakt Formularz Mapa strony
projektowanie stron internetowych, pozycjonowanie, adwords, identyfikacja wizualna
Organizacja Pożytku Publicznego
Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Rembertów, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz