jeden procent podatku

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!"
   
Ośrodek Hipoterapii 
 
 
Ośrodek Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 
 
 
Ośrodek AON - InfoANKIETY ZGŁOSZENIOWEBROSZURA "Usługi AON w systemie wsparcia ON"Historia Ośrodka Asystenta Osób NiepełnosprawnychPRZYDATNE STRONYSponsorzyRealizowany projekty
Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Razem" 
 
 
     
 
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, na rzecz której można przekazać 1 procent podatku dochodowego.
 KRS 0000145797
Data rejestracji - 20.04.1995r
Bank PEKAO SA VI O/Warszawa
Nr konta:
62 1240 1082 1111 0000 0387 2509
NIP: 524 101 67 49
REGON: 01096223.
 
     
Ośrodek AON - Info

Od 1.04.17 do 31.03.2019 prowadzimy współfinansowany przez PFRON (zgodnie z umową nr ZZB/000424/BF/D) projekt Usługa Asystenta ON narzędziem rehabilitacji społecznej ON

Do projektu w pierwszym okresie realizacji projektu zostaną zrekrutowane 43 osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Warunkiem przyjęcia do realizowanego projektu jest przede wszystkim: posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego.

Rekrutacja BO jest prowadzona w następujących etapach:

1. Ogłoszenie naboru do projektu. Odbywa się ono za pomocą strony internetowej Fundacji, gdzie wraz z informacją zamieszczana jest ankieta rekrutacyjna. Ponadto rekrutacja odbywa się poprzez dystrybucję ankiet wśród naszych aktualnych klientów;

2. Przyjęcie ON do projektu. Odbywa się ono po przyjęciu wypełnionej ankiety wraz z załączoną kopią orzeczenia o niepełnosprawności;

3. Opracowanie arkusza obserwacji. Działanie to prowadzone jest w sposób indywidualny dla każdego BO;

4. Opracowanie IPD oraz aktualizacja/prowadzenie IPD;

5. Przydział asystenta do BO oraz podpisanie kontaktu pomiędzy BO a asystentem;

6. W przypadku braku wolnych miejsc - utworzenie listy rezerwowej i prowadzenie analogicznej rekrutacji uzupełniającej.

Projekt realizujemy w oparciu o następujący harmonogram realizacji projektu

a)      Zarządzanie projektem – cały okres realizacji projektu

b)       Rekrutacja BO, określenie indywidualnych potrzeb i celi rozwojowych(arkusz obserwacji – 1.04.17 do 30.11.2018r.

c)       Rekrutacja uzupełniająca BO (w razie potrzeby)

d)       Rekrutacja asystentów – 1.04.17 do 30.11.2018r.

e)       Rekrutacja uzupełniająca asystentów (w razie potrzeby)

f)        Konsultacje psychologa – cały okres realizacji projektu

g)       Monitoring pracy asystentów , współpraca z BO i najbliższym

h)      otoczeniem (rodzinami) BO – cały okres realizacji projektu

i)         Usługa asystenta ON – cały okres realizacji projektu

j)         Opracowanie i aktualizacja IPD, ocena postępów – cały okres realizacji projektu

Podstawową formą wsparcia w projekcie jest usługa asystenta ON. Usługa asystenta

Każdemu BO przyznajemy asystenta spośród osób zatrudnionych  (w większości  pracowników i wieloletnich współpracowników) przez Fundację.

Kluczową kwestią jest dla nas budowanie dobrych, stabilnych oraz rokujących na dłuższy okres czasu relacji asystent – beneficjent, a także asystent-rodzina beneficjenta. Bardziej niż na ilość stawiamy tu na jakość, ze względu na dobro i komfort psychiczny beneficjentów, ich dobre funkcjonowanie w szkole, wśród rówieśników oraz w rodzinie, w społeczeństwie, a także na długofalową poprawę jakości ich życia dzięki wsparciu AON.

Asystenci pracują z klientami w oparciu o KONTRAKT, w którym sprecyzowany jest między innymi zakres obowiązków zawodowych asystenta dostosowany do potrzeb ON, cele cząstkowe jego pracy oraz miejsce i czas pracy, ilość godzin oferowanego wsparcia na miesiąc, dane osobowe i kontaktowe Beneficjenta i Asystenta.

 Czas pracy asystenta jest elastyczny w miarę potrzeb BO i dostosowany do tych potrzeb.

 Asystenci wspierają BO w spędzaniu czasu wolnego, umożliwiają dojazd na rehabilitacje, zajęcia sportowe pozaszkolne, do miejsc kultury i rozrywki, wspierają w nabywaniu nowych umiejętności edukacyjnych, życiowych i społecznych, itp.

Zatrudniony w projekcie psycholog udziela indywidualnych konsultacji psychologicznych.

 

Ośrodek Asystenta Osoby Niepełnosprawnej Fundacji realizuje obecnie 2 projekty usług asystenckich:

Projekt "Usługa Asystenta ON narzędziem rehabilitacji społecznej ON" - współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - realizowany w okresie 04.2015 - 03.2017
 
oraz 

Projekt "Usługi asystenta osoby z niepełnosprawnościami – wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnych" - współfinansowany ze środków Miasta St. Warszawy, realizowany w okresie 12.2015 do 11.2018.

 

Główne zadania Asystenta ON
 
aktywizacja społeczna:

 • wspomaganie w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc w przemieszczaniu się po mieście m.in. do punktów usługowych, do lekarza, na rehabilitację, do pracy, do szkoły, przedszkola, w powrocie do domu,
 • pomoc w przemieszczaniu się po mieście mająca na celu samodzielne opanowanie trasy przez ON
 • towarzyszenie ON w imprezach kulturalnych, w wyjściach do kin, teatrów, na wystawy, itp.
 • wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój aktywizacji społecznej, zainteresowań, organizacji czasu wolnego
 • wspólna aktywnośc rekreacyjna.

wspomaganie w edukacji:

 • wspieranie podczas odrabiania lekcji, mające na celu podtrzymywanie koncentracji, poczucia bezpieczeństwa, rozwój zainteresowań, rozwój umiejętności w planowaniu i organizacji czasu, rozwój umiejętności interpersonalnych, rozwój poznawczy schematów, m.in. przestrzegania zasad: praw i obowiązków obowiązujących w danej placówce, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych /np. w dziekanacie, w sekretariacie/, pomoc w przemieszczaniu się po terenie szkoły, pomoc w gromadzeniu wiadomości m.in. poprzez pomoc w pisaniu.

aktywizacja zawodowa:

 • pomoc w przemieszczaniu się po mieście, m.in. do urzędów pracy, pracodawców, na szkolenia oraz do placówek zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych

Kto może skorzystać z usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej
 
Z usług Asystenta mogą skorzystać osoby z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Pomoc Asystenta w aktywizacji społecznej lub zawodowej mogą otrzymać dzieci, młodzież i dorośli z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

Osoby zainteresowane usługą AON proszone są o złożenie (osobiście lub listownie) wypełnionej ankiety zgłoszeniowej, dostępnej na stronie Fundacji
:

Formularz ankiety zgłoszeniowej do wydruku:

www.hejkoniku.org.pl/ANKIETY-ZGLOSZENIOWE,18,j,1.html

 

W trosce o jakość usług asystenckich Fundacja oferuje możliwość konsultacji z psychologiem celem omówienia współpracy w trakcie trwania usługi.
 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej Koniku!” oferuje pracę na umowę zlecenie na wykonywanie na rzecz naszych Beneficjantów usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, świadczonych w ramach realizowanego przez Fundację w okresie 1.04.2018r. do 31.03.2019r. projektu „Usługa Asystenta ON narzędziem rehabilitacji społecznej ON” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach umowy o zlecenie realizacji zadań.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystencji dla naszych Beneficjentów, w zakres których wchodzi:

 1. wsparcie w spędzaniu czasu wolnego lub
 2. pomoc ON w poruszaniu się po mieście, w korzystaniu ze środków transportu publicznego w celu dotarcia do szkoły, pracy, na zajęcia pozalekcyjne, sportowe, terapeutyczne lub   
 3. pomoc w nabyciu/utrzymaniu/rozwinięciu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, komunikowania się z otoczeniem oraz odnajdywania się w różnych rolach społecznych oraz
 4. prowadzenie wymaganej dokumentacji projektowej.

 

Kryteria oceny oferty - Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

- posiadać dyplom Asystenta ON lub doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;

- wykształcenie co najmniej średnie; 

- atutem będzie znajomość sektora organizacji pozarządowych;

- atutem będzie  doświadczenie w projektach dot. aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych;

- odpowiedzialność, empatia, umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej.

 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy kierować e-mailem na adres: centrum.asystenta@gmail.com.

W ofercie prosimy o podanie oczekiwanych warunków finansowych – kwoty za godzinę pracy. Kwota wskazanego wynagrodzenia musi obejmować pełne obciążenie brutto stawki za godzinę wraz z pełną składką ZUS pracodawcy.

 

Termin składania ofert – do 31 grudnia 2018 r.

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 

 
 

 

 

 

Partnerzy

             
 
    
PITax.pl - rozliczenie PIT 2016

Fundacja jest członkiem Koalicji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością.
 
 
 
O Fundacji Strona główna Ogłoszenia Przekaż jeden procent Kontakt Formularz Mapa strony
projektowanie stron internetowych, pozycjonowanie, adwords, identyfikacja wizualna
Organizacja Pożytku Publicznego
Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Rembertów, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz