jeden procent podatku

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!"
   
Ośrodek Hipoterapii 
 
 
Ośrodek Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 
 
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Razem" 
 
 
Centrum "Razem" – Informacje ogólne Projekt: „Zatrudnienie Wspomagane” i "Zatrudnienie Wspomagane II"Zatrudnienie wspomagane - co to jest?Dlaczego warto?Informacje dla osób niepełnosprawnychInformacje dla PracodawcówPracodawcy - partnerzyPrzydatne stronyGaleria zdjęć
     
 
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, na rzecz której można przekazać 1 procent podatku dochodowego.
 KRS 0000145797
Data rejestracji - 20.04.1995r
Bank PEKAO SA VI O/Warszawa
Nr konta:
62 1240 1082 1111 0000 0387 2509
NIP: 524 101 67 49
REGON: 01096223.
 
     


 

Zatrudnienie wspomagane - co to jest?

Programy wspomaganego zatrudniania osób niepełnosprawnych to  programy, w których osoby niepełnosprawne poszukujące pracy wspierane są przez profesjonalnie przygotowane osoby - trenerów pracy.


Zadania trenera pracy wspomaganej to przede wszystkim:

• ocena oraz przygotowanie osoby wytypowanej do zatrudnienia w zakresie umiejętności społecznych niezbędnych przy wykonywaniu pracy – opracowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego. Proces oceniania aktualnych umiejętności klienta, jego zainteresowań i przewidywanego wsparcia potrzebnego przy doborze jak najlepszej dla niego pracy.

• wsparcie osoby niepełnosprawnej w wyborze, znalezieniu i utrzymaniu miejsca pracy

• pomoc osobie niepełnosprawnej w czynnościach związanych z procedurą zatrudnienia

• określenie w porozumieniu z pracodawcą zakresu czynności, które będą w zakresie obowiązków zatrudnianej osoby oraz wymiaru czasu pracy 

• przygotowanie pracodawcy i współpracowników do współpracy z pracownikiem niepełnosprawnym

• szkolenie osoby niepełnosprawnej na stanowisku pracy aż do całkowitej jej adaptacji i usamodzielnienia

• czuwanie nad bezpiecznym dojazdem do pracy i z powrotem - w miarę potrzeb

• monitorowanie pracy osoby zatrudnionej – długoterminowe wsparcie osoby zatrudnionej polegające na systematycznym i ciągłym działaniu trenera na terenie zakładu pracy (kontakt minimum raz w miesiącu) oraz prowadzeniu przez trenerów równoległych spotkań osób już zatrudnionych i pracujących samodzielnie.

Programem wspomaganego zatrudnienia objęte są osoby niepełnosprawne z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, nieaktywne zawodowo. Osoby niepełnosprawne uczestniczące w programie, mają zagwarantowane podstawowe prawa człowieka a w szczególności:

    * prywatność, poufność, pełną tolerancję i akceptację oraz traktowanie z należytą godnością i szacunkiem,

    * ochronę przed jakąkolwiek formą dyskryminacji oraz nadmierną eksploatacją umysłową i fizyczną,

    * pomoc w znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu pracy na otwartym rynku pracy,

  * otrzymywanie zatrudnienia odpowiedniego do wieku oraz predyspozycji kandydata zgodnego z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Doświadczenia wielu krajów wskazują na wspomagane zatrudnianie, realizowane w formie pomocy osobistego asystenta zawodowego (trenera pracy), jako najbardziej efektywną formę usług wspierających zarówno dla tych grup osób niepełnosprawnych jak i dla zatrudniających ich pracodawców.

 

 

 


 

Partnerzy

             
 
    
PITax.pl - rozliczenie PIT 2016

Fundacja jest członkiem Koalicji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością.
 
 
 
O Fundacji Strona główna Ogłoszenia Przekaż jeden procent Kontakt Formularz Mapa strony
projektowanie stron internetowych, pozycjonowanie, adwords, identyfikacja wizualna
Organizacja Pożytku Publicznego
Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Rembertów, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz