jeden procent podatku

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!"
   
Ośrodek Hipoterapii 
 
 
Ośrodek Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 
 
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Razem" 
 
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej ON "Razem" – Informacje ogólne Projekt: "Aktywni na rynku pracy - Trener Pracy narzędziem wyrównywania szans Osób z NiepełnosprawnProjekt "Samodzielni na rynku pracy"Dlaczego warto?Informacje dla osób niepełnosprawnychInformacje dla PracodawcówPracodawcy - partnerzyPrzydatne stronyGaleria zdjęć
     
 
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, na rzecz której można przekazać 1 procent podatku dochodowego.
 KRS 0000145797
Data rejestracji - 20.04.1995r
Bank PEKAO SA VI O/Warszawa
Nr konta:
62 1240 1082 1111 0000 0387 2509
NIP: 524 101 67 49
REGON: 01096223.
 
     


 

Projekt "Samodzielni na rynku pracy"

„Samodzielni na rynku pracy” to projekt wieloletnie, realizowany w okresie 1.04.2018 do 31.03.2021. Projekt współfinansowany przez PFRON.

Celem programowym projektu jest wejście na rynek pracy grupy ON - nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych ze wsparciem TP. Rezultatem będzie podjęcie zatrudnienia przez min. 36%. Część BO projektu stanowić będą osoby pracujące, które uzyskały zatrudnienie dzięki wsparciu trenera pracy. Celem projektu będzie w ich wypadku utrzymanie pracy. Celem pośrednim jest m.in. wzrost kompetencji społecznych i zawodowych BO i promocja wśród pracodawców modelu zatrudnienie wspieranego. 

Projekt zakłada prowadzenie w siedzibie Fundacji programu aktywizacji zawodowej ON, mieszkańców W-wy i okolicznych powiatów, w oparciu o model zatrudnienia wspomaganego. W ramach programu oferowane będą różnorodne instrumenty wsparcia o charakterze kompleksowym, trwałymi dostosowanym do indywidualnych potrzeb poszczególnych BO. Wśród instrumentów wsparcia znajdą się: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, warsztaty aktywizacji zawodowej i warsztaty psychologiczne oraz usługi trenera pracy, w tym warsztaty trenerskie.  Dodatkowym wsparciem będą staże zawodowe przygotowujące BO do podjęcia zatrudnienia.

Wsparciem w projekcie zostanie objętych w ciągu 3 lat 108 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spośród których max. 20% stanowić będą osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, uwzględniając wytyczne PFRON. W I okresie realizacji projektu przeprowadzona zostanie rekrutacja 48 BO projektu, któremu dzielone zostanie wsparcie ukierunkowane na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. Z grupy 48 osób przyjętych do projektu ok. 30% stanowić będą osoby, które podjęły zatrudnienie w ramach realizowanych w modelu zatrudnienia wspomaganego projektów Fundacji i które wymagają kontynuacji wsparcia aby utrzymać się w zatrudnieniu.

W II i III okresie realizacji wsparcie ukierunkowane będzie na utrzymanie zatrudnienia przez osoby pracujące dzięki działaniom projektowym oraz rekrutację, przygotowanie do zatrudnienia i zatrudnienie kolejnej grupy 30 (II okres) i 30 BO(III okres).

Najważniejszym narzędziem wsparcia będzie usługa trenera pracy. Fundacja posiada zespół doświadczonych trenerów pracy, którzy pracują w projektach aktywizacji zaw. ON od lat. Zadaniem trenera będzie pomoc BO w znalezieniu miejsca zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i możliwościami danej osoby, wsparcie w procesie rekrutacji oraz pomoc w opanowaniu czynności na stanowisku pracy, wspieranie w pierwszym okresie adaptacji i monitoring zatrudnienia. Trener służyć też będzie pomocą pracodawcy i przygotuje innych pracowników do współpracy z ON.

BO projektu będą korzystać z pomocy doradcy zawodowego, który określi ich predyspozycje zawodowe, wskaże kierunki poszukiwania zatrudnienia i wyboru najlepszej oferty pracy. Doradca przeprowadzi dla nowych w projekcie BO warsztaty aktywizacji zawodowej, udzielać też będzie wsparcia w formie konsultacji ind. W sytuacji spadku motywacji, niskiej samooceny i innych problemów psychologicznych – BO projektu będą mogli skorzystać ze wsparcia psychologa, w formie konsultacji ind. i wsparcia grupowego.

 

Osoby, które korzystać będą ze wsparcia w projekcie to grupa ON mająca największe trudności na rynku pracy. Znaczącą grupę BO Fundacji stanowią osoby z zaburzeniami psychicznymi. Biorąc pod uwagę specyfikę grupy BO zakładamy dość wysoki wskaźnik rezultatu projektu podjęcie zatrudnienia przez min. 36% BO. Doświadczenia Fundacji wskazują, że taki wskaźnik jest osiągalny. Model wsparcia ON w projekcie oparty zostanie na standardach EUSE (Europejskiej Unii ZW) i projekcie PFRON "Trener Pracy".

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, mogą uzyskać dodatkowe informacje w biurze projektu:

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!”

tel. 22 674 11 48 lub 0 510 094 484

ul. Św. Wincentego 92   03-291 Warszawa

Adres e-mail: asystent@hejkoniku.org.pl     

 


 

Partnerzy

             
 
    
PITax.pl - rozliczenie PIT 2016

Fundacja jest członkiem Koalicji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością.
 
 
 
O Fundacji Strona główna Ogłoszenia Przekaż jeden procent Kontakt Formularz Mapa strony
projektowanie stron internetowych, pozycjonowanie, adwords, identyfikacja wizualna
Organizacja Pożytku Publicznego
Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Rembertów, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz